Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
21. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/21-sjednica-gradskog-vijeca/

21. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 12. lipnja 2019. | Gospic.hr


1. Dnevni red

2.1. Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća

2.2. Zapisnik sa 20 sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava - poljoprivredno zemljište za 2018. g.

5. Izvješće - Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava - poljoprivredno zemljište za 2018. g.

6.1. Dopis uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018.g.

6.2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. g.

6.3. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018.g.

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. g.

9.1. Dopis uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019.g.

9.2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Gospića za 2019. g.

9.3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

9.4. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019.g.

9.5. Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1.

11.1.Prilog III. uz Odluku o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1.

12. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022.

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019.g.

18. Prijedlog Odluke o osnvanju prava stvarne služnosti u korist Plinacro d. o. o. Zagreb

19. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 2954 k.o. Gospić

20. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića

 

 

21. Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić

1. Dnevni red

2.1. Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća

2.2. Zapisnik sa 20 sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava – poljoprivredno zemljište za 2018. g.

5. Izvješće – Zaključak o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava – poljoprivredno zemljište za 2018. g.

6.1. Dopis uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018.g.

6.2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018. g.

6.3. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2018.g.

7. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Gospića za 2019.g.

8. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. g.

9.1. Dopis uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019.g.

9.2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna proračuna Grada Gospića za 2019. g.

9.3. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

9.4. I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2019.g.

9.5. Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

10. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Gospića

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1.

11.1.Prilog III. uz Odluku o davanju suglasnosti za prijavu na LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG LIKA za razdoblje 2014.-2020. za provedbu Mjere 7.4.1.

12. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022.

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Grada Gospića

17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2019.g.

18. Prijedlog Odluke o osnvanju prava stvarne služnosti u korist Plinacro d. o. o. Zagreb

19. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 2954 k.o. Gospić

20. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Gospića