Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
16. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/16-sjednica-gradskog-vijeca/

16. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 23. studenoga 2018. | Gospic.hr


9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

11. Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. g.

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2018.g.

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. g.

15.1. III izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.

15. 2.Prijedlog Odluke o IV izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. g.

15.3. III izmjene Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018.g.

15.4. Obrazloženje uz III izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.

16. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Gospića

17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

18. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

19.1. Baza podataka nerazvrstanih cesta

20. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

21. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

22. Prijedlog Odluke o pravu služnosti

16. Sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

11. Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. g.

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2018.g.

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2018. g.

15.1. III izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.

15. 2.Prijedlog Odluke o IV izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. g.

15.3. III izmjene Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018.g.

15.4. Obrazloženje uz III izmjene i dopune Proračuna za 2018.g.

16. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Gospića

17. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.g.

18. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. g.

19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

19.1. Baza podataka nerazvrstanih cesta

20. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

21. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata

22. Prijedlog Odluke o pravu služnosti