Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
14. sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/14-sjednica-gradskog-vijeca-2022/

14. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 20. srpnja 2022. | Gospic.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/12
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 19. srpnja 2022. godine

 

Dnevni red;

  1. Razmatranje Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića za 2022. godinu i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića;
    Ad-1.1. Prijedlozi Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Gospića
    Izvjestitelji: SLAVEN STILINOVIĆ
  2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva posebnog (etažnog) dijela nekretnine označene kao k.č.br. 3859, k.o. Lički Osik
    Ad-2.1. prilog uz Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva poseb. (etažnog) dijela nekr. označene kao kat.čest.br. 3859 k.o. L. Osik
    Izvjestitelji: IVANA KALEB ASIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

14. sjednica Gradskog vijeća - Grad Gospić